FESTIWAL FILMOWY "KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA 2011"


7 DIAMENTÓW KINA EUROPY - KINO ROSYJSKIE
W związku z restrukturyzacją FFKN Filmowa Góra oraz zmianami programowymi festiwalu cykl 7 Diamentów Kina Europy zostaje przesunięty na kolejną edycję festiwalu.
W przyszłym roku cykl – 7 Diamentów Kina Europy – poświęcony będzie kinu rosyjskiemu. Postaramy się przybliżyć widzom Filmowej Góry współczesne kino rosyjskie oraz filmy Siergieja Eisensteina, a więc doprowadzić do zderzenia nowoczesności z klasyką kina. Chcemy pokazać polskiej i zagranicznej publiczności filmy jej nieznane oraz takie, które w powszechnej świadomości osunęły się w zapomnienie.


 

Od 2010 roku Filmowa Góra nominuje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego


Wspiera nas:


Współorganizatorzy FG:

Wyszukiwarka

Odwiedziny


Wczoraj : 106