FESTIWAL FILMOWY "KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA 2011"


JURY FESTIWALOWE
Filmy konkursowe prezentowane były (lipiec, sierpień 2007) równolegle na sześciu Scenach Festiwalowych; w Białej Cerkwi (Ukraina), Glasgow (Szkocja), Gubinie, Tarnowie, Zgorzelcu i Zielonej Górze. Pierwszej oceny filmów prezentowanych w poszczególnych kategoriach dokonała publiczność wszystkich Scen Festiwalowych wyłaniając tym samym filmy nagrodzone Małym Pagórkiem i mające prawo do walki finałowej o Filmowy Pagórek.
Filmy zaprezentowane podczas gali finałowej oceniali Jurorzy poszczególnych Scen Festiwalowych (Biała Cerkiew (Ukraina), Glasgow (Szkocja), Gubin, Tarnów, Zgorzelec, Zielona Góra) wybrali trzy najlepsze prace konkursowe punktując je odpowiednio: I miejsce - 3pkt., II miejsce - 2 pkt. III miejsce - I pkt.
Ostatecznego podsumowania wszystkich wyników dokonali Jurorzy Sceny Zielonogórskiej w składzie:
  • Roman Grabowski (aktor – Teatr Lubuski)
  • Paweł Janczaruk ( fotoreporter - Gazeta Lubuska)
  • Grzegorz Lipiec ( Sky Piastowskie)
  • Jacek Katos Katarzyński (Dyrektor Artystyczny III LFKN Filmowa Góra, Sky Piastowskie)
 

Od 2010 roku Filmowa Góra nominuje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego


Wspiera nas:


Współorganizatorzy FG:

Wyszukiwarka

Odwiedziny


Wczoraj : 183