FESTIWAL FILMOWY "KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA 2011"


Polskie kino niezależne

Polskie kino niezależne to pierwsza książka podejmująca wyzwanie opisania tytułowego fenomenu, który coraz dynamiczniej rozwija się od końca lat dziewięćdziesiątych. Jak zdefiniować współczesny, rodzimy film niezależny? Kto go tworzy? Skąd bierze się rosnące zainteresowanie widzów, twórców i mediów tym osobnym nurtem polskiej kinematografii? Jaki obraz młodego pokolenia wyłania się z utworów kina offowego? Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć w tej książce młodzi autorzy, wśród których, obok badaczy z Zakładu Filmu i Telewizji UAM są, między innymi, studenci poznańskiego filmoznawstwa, laureaci Konkursu dla Młodych Krytyków Filmowych im. Krzysztofa Mętraka. Ich teksty często wchodzą ze sobą w dyskusję, są bardziej krytyczne aniżeli typowo badawcze. Bezkompromisowość, z jaką młodzi krytycy i badacze nierzadko oceniają filmy swoich rówieśników, dodaje tym tekstom podobnej energii, jaka emanuje z dokonań młodych niezależnych filmowców.

Miejsce wydania: Poznań
Wydanie polskie: 2005

 

Od 2010 roku Filmowa Góra nominuje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego


Wspiera nas:


Współorganizatorzy FG:

Wyszukiwarka

Odwiedziny


Wczoraj : 183