FESTIWAL FILMOWY "KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA 2011"


Nagrody V FFKN Filmowa Góra 2009

KONKURS PUBLICZNOŚCI – oceny filmów konkursowych, prezentowanych w siedmiu kategoriach, dokonują niezależnie od siebie widzowie poszczególnych scen festiwalowych. Konkurs ten posiada dwa etapy. W pierwszym z nich wybieranych jest siedem filmów – po jednym z każdej kategorii tematycznej. Film, który w swojej kategorii po zsumowaniu zdobędzie największą ilość punktów nagradzany zostaje Małym Pagórkiem oraz otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 500 pln.

Etap drugi ma miejsce podczas finału, gdy publiczność ponownie dokonuje wyboru – tym razem najlepszego, jej zdaniem, filmu spośród nagrodzonych Małym Pagórkiem. Zwycięzca  otrzymuje główną nagrodę publiczności Duży Pagórek wraz z  nagrodą pieniężną w wysokości 1000 pln.

KONKURS GŁÓWNY – w wyniku którego wyłaniany jest najlepszy film Festiwalu. Oceny prezentowanych podczas festiwalu filmów dokonuje Komisja Jurorska złożona z profesjonalnych filmowców. Laureat otrzymuje Grand Prix FFKN Filmowa Góra – Filmowy Pagórek oraz główną nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 pln.

Nagrody Specjalne:

Złota Klatka, czyli nagroda specjalna Wojewody Lubuskiego, pani Heleny Hatki, dla autora najlepszych zdjęć filmowych.

Nagroda specjalna w wysokości 2000 pln dla najlepszego filmu w kategorii Profilaktyka Społeczna ufundowana przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych panią Renatę Teodorczyk-Glinkę.

 

Od 2010 roku Filmowa Góra nominuje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego


Wspiera nas:


Współorganizatorzy FG:

Wyszukiwarka

Odwiedziny


Wczoraj : 183