FESTIWAL FILMOWY "KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA 2011"


Filmowa Góra 2009
V Festiwal Filmowy Kino Niezależne FILMOWA GÓRA
Zielona Góra - Bielsko-Biała - Berlin - Edynburg - Kostrzyn n/Odrą - Ciężkowice
 
V FFKN Filmowa Góra 2009 stanowiący część Europejskich Ogrodów Sztuki. Filmowa Góra jest dynamicznie rozwijającym się, międzynarodowym projektem, skupiającym corocznie wielotysięczną i wielokulturową widownię. W ciągu kilku krótkich lat z lokalnej i niewielkiej imprezy, nasz Festiwal rozrósł się w pierwszy w Europie festiwal sieciowy, którego formuła stale jest udoskonalana i wzbogacana o nowe elementy. Poszczególne Sceny, przez 29 festiwalowych dni, pozostają w stałej łączności, tworząc jedną, spójną strukturę. Publiczne telekonferencje, w których na równych prawach uczestniczy publiczność wszystkich festiwalowych miast, stanowi prawdziwe novum pośród festiwali całej Europy.


Założenia

Ideą, której Filmowa Góra zawdzięcza swoje powstanie, było stworzenie pierwszego europejskiego festiwalu kina niezależnego, który miałby charakter międzynarodowy i sieciowy zarazem. Naszym celem, realizowanym w ramach Filmowej Góry, jest nie tylko kreowanie wydarzeń artystycznych w tych kilku europejskich miastach, lecz także tworzenie dynamicznej struktury umożliwiającej wzajemną współpracę i wymianę informacji pomiędzy placówkami kulturalnymi w całej Europie. Chcemy, by nasza inicjatywa przekraczała granice i burzyła bariery istniejące pomiędzy ludźmi, nie tylko na deskach Scen, lecz także w przestrzeni internetu, który staje się medium coraz bardziej wpływowym i uniwersalnym.
Oczywisty jest fakt, że bez właściwego odbiorcy wszelka sztuka pozostaje martwa, dlatego właśnie chcemy, w ramach naszego Festiwalu, wykształcać otwartą, wrażliwą, zaangażowaną i myślącą widownię, która będzie w stanie dostrzec i docenić coś więcej niż tylko płytki konsumpcjonizm popkultury.

Ośrodki Festiwalowe
Projekcje festiwalowe FILMOWEJ GÓRY odbywają się równolegle w kilku europejskich miastach: Zielona Góra, Bielsko-Biała, Berlin, Edynburg, Kostrzyn n/Odrą, Ciężkowice (woj. małopolskie).

Sceny Przeglądowe czyli FILMOŻER
Dążąc do realizacji podstawowych założeń naszej działalności, zdecydowaliśmy się nie ograniczać lokalizacji projekcji Filmowej Góry jedynie do kilku większych miast. Nasz festiwalowy samochód przez dwa miesiące będzie odwiedzał miejscowości województwa lubuskiego.

Widownia
Filmowa Góra jest jedynym festiwalem tak otwartym na widza, jedynym, w którym ta otwartość przyjęta została jako jedna z głównych idei. Założeniu dostępności podporządkowana jest w wyraźny sposób cała struktura naszej inicjatywy - brak biletów, łatwo dostępne sceny, spotkania z artystami, otwarte konferencje za pomocą łączy internetowych, dzięki którym publiczność może zobaczyć, co działo się na pozostałych Scenach Festiwalowych oraz porozmawiać z tamtejszymi organizatorami, artystami, widownią.

Konkursy Festiwalowe
Podczas trwania Filmowej Góry organizowane są dwa konkursy:
Konkurs Publiczności - podczas którego oceny filmów konkursowych, prezentowanych w siedmiu kategoriach, dokonują niezależnie od siebie widzowie każdej ze Scen. Konkurs ten posiada dwa etapy. W pierwszym z nich wybieranych jest siedem filmów - po jednym z każdej kategorii tematycznej. Film, który w swojej kategorii zdobędzie największą ilość punktów nagradzany zostaje Małym Pagórkiem oraz otrzymuje nagrodę finansową. Etap drugi ma miejsce podczas jednego z siedmiu dni pokazów finałowych, gdy publiczność zgromadzona na wszystkich scenach ponownie dokonuje wyboru - tym razem najlepszego, jej zdaniem, filmu spośród nagrodzonych Małym Pagórkiem, który otrzymuje główną nagrodę publiczności - Duży Pagórek wraz z określoną nagrodą pieniężną.
Konkurs Główny - podczas którego wyłaniany jest najlepszy film Festiwalu. Oceny wszystkich prezentowanych podczas Festiwalu filmów dokonuje Komisja Jurorska złożona z profesjonalnych filmowców, fotografików i osób o uznanym dorobku twórczym. Laureat otrzymuje grand prix Festiwalu - Filmowy Pagórek oraz główną nagrodę finansową.

7 Diamentów Kina
Formuła Filmowej Góry nie wyczerpuje się w samych prezentacjach filmów konkursowych. Drugą twarzą Festiwalu jest cykl 7 Diamentów Kina. Dwa lata temu mieliśmy przyjemność przypomnienia części dorobku filmowego Witolda Leszczyńskiego (1933-2007). W zeszłorocznej odsłonie tego cyklu zaprezentowaliśmy wybrane filmy Krzysztofa Zanussiego. Przed każdą z projekcji prezentowanych dzieł, widzowie mieli okazję na ekranach Filmowej Góry obejrzenia i wysłuchania osobistych komentarzy reżyserów. Tegoroczne Diamenty chcielibyśmy poświęcić znakomitej twórczości Stanisława Różewicza.
W tym roku zainicjowany zostanie również jeszcze jeden cykl - 7 Diamentów Kina Europy - w tej odsłonie poświęcony kinu rosyjskiemu.

 

Od 2010 roku Filmowa Góra nominuje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego


Wspiera nas:


Współorganizatorzy FG:

Wyszukiwarka

Odwiedziny


Wczoraj : 78