FESTIWAL FILMOWY "KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA 2011"


O festiwalu

Filmowa Góra, stanowiąca część Europejskich Ogrodów Sztuki, jest dynamicznie rozwijającym się, międzynarodowym projektem, skupiającym corocznie wielotysięczną i wielokulturową widownię. W ciągu kilku krótkich lat z lokalnej i niewielkiej imprezy, nasz Festiwal rozrósł się w pierwszy w Europie festiwal sieciowy, którego formuła stale jest udoskonalana i wzbogacana o nowe elementy.  Tak jak wszystkie inicjatywy  organizowane w ramach Europejskich Ogrodów Sztuki, Filmowa Góra jest imprezą otwartą, która w bardzo wyraźny sposób wychodzi do widowni polskiej i zagranicznej.

Nowatorska formuła naszego przedsięwzięcia oraz doskonale rozwijająca się współpraca z Edynburgiem, Berlinem, Bielsko-Białą oraz innymi miastami, pozwala nam tworzyć wciąż nowe pomosty kulturalne pomiędzy Polską a innymi krajami Europy. Poszczególne Sceny, przez 30 festiwalowych dni, pozostają w stałej łączności, tworząc jedną, spójną strukturę. Publiczne telekonferencje, w których na równych prawach uczestniczy publiczność wszystkich festiwalowych miast, stanowi prawdziwe novum pośród festiwali całej Europy.
Filmowa Góra jest festiwalem bardzo młodym (2004-10).  Założeniu dostępności podporządkowana jest w wyraźny sposób cała struktura naszej inicjatywy - brak biletów, łatwo dostępne sceny, spotkania z artystami, otwarte konferencje za pomocą łączy internetowych, dzięki którym publiczność może zobaczyć, co działo się na pozostałych Scenach Festiwalowych oraz porozmawiać z tamtejszymi organizatorami, artystami, widownią. Otwartość na widza przyjęta została jako jedna z głównych idei festiwalu.
Formuła Filmowej Góry nie wyczerpuje się w samych prezentacjach filmów konkursowych. Dzięki stałej współpracy z m.in.  PWSFTv i Teatralnej w Łodzi, Studiem Filmowym "TOR" oraz festiwalami partnerskimi Filmowa Góra prezentuje widzom szerokie spektrum filmów zarówno niezależnych, jak i tych z nurtu mainstream.   
Ideą, której Filmowa Góra zawdzięcza swoje powstanie, było stworzenie pierwszego europejskiego festiwalu kina niezależnego, który miałby charakter międzynarodowy i sieciowy. Naszym celem, realizowanym w ramach Filmowej Góry, jest nie tylko kreowanie wydarzeń artystycznych w tych kilku europejskich miastach, lecz także tworzenie dynamicznej struktury umożliwiającej wzajemną współpracę i wymianę informacji pomiędzy placówkami kulturalnymi w całej Europie. Przez cały czas pracujemy nad naszą stroną internetową, udoskonalając ją i dostosowując do potrzeb wszystkich zainteresowanych: tworzymy (na www.filmowa-gora.pl) czytelny i aktualny bank informacji zawierający dane dotyczące artystów, ich dorobku, a także aktualnych i istotnych wydarzeń kulturalnych.  Strona internetowa Filmowej Góry (www.filmowa-gora.pl) jest dostępna w różnych wersjach językowych. Chcemy, by nasza inicjatywa przekraczała granice i burzyła bariery istniejące pomiędzy ludźmi, nie tylko na deskach Scen, lecz także w przestrzeni internetu, który staje się medium coraz bardziej wpływowym i uniwersalnym.
Filmowa Góra jest jedynym festiwalem tak otwartym na widza, jedynym, w którym ta otwartość przyjęta została jako jedna z głównych idei. Założeniu dostępności podporządkowana jest w wyraźny sposób cała struktura naszej inicjatywy – brak biletów, łatwo dostępne sceny, spotkania z artystami, otwarte konferencje za pomocą łączy internetowych, dzięki którym publiczność może zobaczyć, co działo się na pozostałych Scenach Festiwalowych oraz porozmawiać z tamtejszymi organizatorami, artystami, widownią. A wszystko to podane w kameralnej atmosferze, gdzie drugi człowiek nie jest oddzielony onieśmielającym dystansem sceny, lecz znajduje się na wyciągnięcie ręki – nieważne czy to juror, organizator, czy filmowiec. Chcemy, by każdy z obecnych na festiwalu, niezależnie od pełnionej funkcji, czuł się w pełni uczestnikiem.
Większość festiwali odbywa się na przestrzeni zaledwie kilku dni. Festiwal inaugurowany jest wraz z rozpoczęciem działań artystycznych Europejskich Ogrodów Sztuki na początku lipca, a kończy się uroczystą galą finałową w ostatnich dniach sierpnia.

 

Od 2010 roku Filmowa Góra nominuje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego


Wspiera nas:


Współorganizatorzy FG:

Wyszukiwarka

Odwiedziny


Wczoraj : 106