FESTIWAL FILMOWY "KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA 2011"


Nabór na FILM SPRING 2009
Z kraju
Do 20 maja 2009 r. do Stowarzyszenia Filmowców Polskich, polskiego partnera międzynarodowych warsztatów Film Spring prowadzonych przez Sławomira Idziaka, można przesyłać zgłoszenia na warsztaty.Zostanie wybranych 3 uczestników z Polski, którzy w towarzystwie młodych filmowców z Niemiec, Szwajcarii, Francji oraz Finlandii będą wspólnie realizować krótkometrażowy film począwszy od scenariusza aż po postprodukcję.Językiem wykładowym jest język angielski.
Selekcja będzie się odbywała w dwóch etapach: wybrani ze zgłoszeń kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie ze Sławomirem Idziakiem, który dokona ostatecznego wyboru.Warsztaty Film Spring wcielają w życie przekonanie, że film to wspólne dzieło całego zespołu twórców, a jego sukces jest zasługą każdego z członków zespołu. Współpraca zapewnia dodatkową wartość, ponieważ każdy pomysł jest od razu weryfikowany przez resztę grupy. Rozwój technologii w ciągu ostatniej dekady ma ogromny wpływ na sposób realizacji filmów. Dlatego też należy podkreślić innowacyjny charakter warsztatów Film Spring, które wykorzystują możliwości jakie zapewnia coraz bardziej dostępna i tańsza technologia.
Film Spring to szkolenie, na którym młodzi filmowcy mają możliwość zrealizować film od początku do końca. Najpierw pracują on line nad scenariuszem. Dzięki rozbudowanej platformie internetowej www.filmspringopen.eu mają zapewnioną pełną komunikację, mogą wymieniać się pomysłami, rozwijać scenariusz, dyskutować o wszystkich sprawach dotyczących filmu jak np. obsada czy miejsca zdjęciowe. Temat scenariusza jest dowolny, a jedynym warunkiem Sławomira Idziaka jest, żeby dotyczył co najmniej dwóch kultur międzynarodowych. Następnie cała grupa spotyka się w Polsce, żeby przez miesiąc wspólnie zrealizować film. Grupa składa się z kilkunastu młodych reżyserów i operatorów z kilku krajów europejskich. Uczestnicy szkolenia są motywowani do pracy przy filmie w różny sposób: muszą wymyślić i zorganizować dekorację, kostiumy, rekwizyty i wyposażenie. Organizatorzy zapewniają najważniejszy sprzęt techniczny i przygotowanie zdjęć od strony logistycznej jak transport czy postrprodukcja.
Zasadą obowiązującą na Film Spring jest, żeby przy kolejnych ujęciach każdy uczestnik brał odpowiedzialność za inną funkcję na planie: w pionie operatorskim raz będzie więc operatorem, później szwenkierem itd. i podobnie w pionie reżyserskim będzie reżyserem, asystentem reżysera, kostiumografem, itd. Pierwsze układki montowane będą na bieżąco każdego dnia w trakcie trwania zdjęć. Dlatego też film będzie kształtowany na gorąco, dyskutowany każdego dnia przy twórczym wsparciu Sławomira Idziaka.W czasie procesu przygotowawczego uczestnicy wybierają także aktorów, zazwyczaj jest to para: aktor i aktorka pochodzący z różnych krajów europejskich.
Film Spring to inicjatywa nie tylko kształcąca umiejętności filmowca, to także możliwość nawiązania przyjaźni i znajomości zawodowych, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą przy innych, wspólnych projektach filmowych.

Kto może się zgłosić:
- osoba w wieku od 18 do 35 lat,
- z dobrą znajomością języka angielskiego,
- student (lub absolwent) szkoły filmowej bądź twórca niezależny z próbką prac filmowych,
- wymagana jest dyspozycyjność w październiku 2009,
- oraz aktywny udział w projekcie w fazie on-line.

Co należy przesłać:
- wypełnioną kartę zgłoszeniową, (pobierz kartę)
- krótką biografię,
- pomysł na film opisany na maksymalnie 1 stronę (scenarzysta, scen./reż.)) lub sfotografowany w kilku ujęciach (reżyser, operator),
- opis swojej dotychczasowej twórczości filmowej (lub innej),
- DVD zrealizowanych dotąd filmów (lub próbkę innej twórczości)

Dla swej ważności całe zgłoszenie powinno być przesłane zarówno mailem do dnia 20 maja 2009 na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. jak i pocztą w jednym egzemplarzu na adres:

Film Spring
Studio "Młodzi i Film" im. Andrzeja Munka
ul. Puławska 61
02-595 Warszawa
Liczy się data stempla pocztowego.

Mailowe zgłoszenie nie musi być skanowane z podpisem, ponieważ wymagany jest oryginał przesłany pocztą. Ten wysyłany pocztą należy podpisać. Wymagany jest 1 egzemplarz DVD z próbką twórczości filmowej lub innej (fotografie, video art)
Uczestnicy Film Spring muszą mieć do dyspozycji cały październik 2009, przyjeżdżają do Juraty na własny koszt, nie płacą natomiast za pobyt, posiłki, wykłady, sprzęt filmowy.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskac pod sdresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Od 2010 roku Filmowa Góra nominuje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego


Wspiera nas:


Współorganizatorzy FG:

Wyszukiwarka

Odwiedziny


Wczoraj : 391