FESTIWAL FILMOWY "KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA 2011"


Apel SFP do Marszałka Sejmu, Senatu i Prezydenta
Z kraju

W sobotę 30 mają podczas 49. Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbyło się tradycyjne Forum Filmu Dokumentalnego i Animowanego w Krakowie. Od kilku lat Forum organizowane jest w gościnnych progach Muzeum Narodowego w sali "U Samurajów". W tym roku Forum było pełne emocji - zdominował je bowiem temat sytuacji mediów publicznych i praktyczne wycofanie się TVP z finansowania produkcji filmowej.


Jak co roku, Forum rozpoczęła prezentacja Agnieszki Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Witając ją, wiceprezes SFP Janusz Chodnikiewicz zauważył, że mimo iż nastroje są obecnie minorowe, rola tych spotkań jest bardzo duża, pozwalają one na integrację środowiska i wypracowanie wspólnego stanowiska.

Agnieszka Odorowicz podsumowała ostatni rok działalności PISF szczególnie w odniesieniu do filmu animowanego i dokumentalnego. Zauważyła, że film dokumentalny w większym stopniu niż fabularny przynosi polskiej kinematografii laury na świecie. Przedstawiła statystki: do tej pory PISF zawarł 122 umowy na filmy dokumentalne, z czego do tej pory powstało 90 , oraz 43 na filmy animowane, z czego powstało 22. Ta różnica związana jest prawdopodobnie z dłuższym okresem realizacji filmu animowanego. Dyrektor PISF zaapelowała o dokładniejsze i uważniejsze, a więc bardziej odpowiedzialne pisanie recenzji eksperckich. Zauważyła wzrost kosztów produkcji filmów. Zapowiedziała bardzo ważne zmiany w programach operacyjnych. Nowy system jest obecnie przygotowywany i będzie ogłoszony na Forum SFP w Gdyni. Najważniejszą zmianą ma być poniesienie finansowania filmów dokumentalnych i animowanych do 70% budżetu. Jest to reakcja na zwiększający się problem z uzyskaniem drugiego źródła finansowania. Będzie też nowy program operacyjny dla filmów dla dzieci i młodzieży. Zapowiedziała priorytetowe traktowanie filmów historycznych, nie tylko fabularnych. Nowe programy powinny ruszyć 1 grudnia 2009 r. Prezentacja dyrektor Agnieszki Odorowicz znajduje się tutaj

Prezes SFP Jacek Bromski zrelacjonował szczegółowo sytuację ustawy medialnej i finansowania produkcji filmowej przez TVP S.A. oraz spór polityczny wokół mediów publicznych. TVP wycofała się praktycznie z finansowania kinematografii, w tym nawet festiwali. Mimo sukcesów polskiego filmu przygotowujemy się na gorszy rok, powiedział prezes, a następnie przypomniał historię ustawy medialnej. Pierwsza ustawa została odrzucona za pomocą weta prezydenta, w czym środowiska twórcze miały swój udział. Gdyby ten fatalny projekt został przyjęty, już by telewizji publicznej nie było, podkreślił prezes. Drugi projekt był nieco lepszy, ale i tak nie nadawał się do uchwalenia. Obecnie ustawa czeka na głosowanie w Senacie. Środowiska twórcze zaproponowały zmiany w projekcie, obecnie czekamy na wynik tych rozmów. Kilka dni temu odbyło się spotkanie prezesów organizacji twórczych z Prezydentem Lechem Kaczyńskim. Wszyscy zgodzili się, że ustawa jest bublem prawnym. Jest niezgodna z konstytucją, a jej największe niebezpieczeństwo leży w sposobie finansowania mediów publicznych.

Dotacja z budżetu de facto oznacza ich maksymalne upolitycznienie. Ustawa spowoduje maksymalną komercjalizację Jedynki i Dwójki i prywatyzację lub przekazanie samorządom oddziałów regionalnych. Ustawa o mediach publicznych musi być notyfikowana przez Komisję Europejską. Notyfikacja jest niemożliwa choćby ze względów proceduralnych - ustawa w tym kształcie nie pozwala na udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania w procesie notyfikacyjnym. Ponieważ ten proces trwa długo, a ustawodawca maksymalnie chce przyśpieszyć proces uchwalenia ustawy, niesie to za sobą realne niebezpieczeństwo dla przyszłej TVP S.A. Jeśli Komisja odrzuci ustawę, TVP będzie musiała oddać do budżetu wszystkie pobrane pieniądze, co może spowodować upadłość nadawcy.

Jacek Bromski nawiązał do przygotowanego przez środowiska twórcze projektu obywatelskiego ustawy. Ponieważ brak było jakiejkolwiek woli politycznej uchwalenia tego projektu, jego inicjatorzy postanowili przetrzymać go, aby sięgnąć do niego w sytuacji, kiedy obecny projekt zostanie odrzucony.

Zgromadzeni na Forum podsumowali dyskusję na ten temat stwierdzeniem, że ustawa ta, zawierająca absurdy prawne, które uniemożliwią jej notyfikację, służy wyłącznie po to, by doraźnie zmienić władze mediów publicznych. A jest prostszy i zgodny z interesem społecznym sposób, przez odrzucenie sprawozdania KRRiT i zmianę jej władz. Następnie Forum jednogłośnie przyjęło apel, który cytujemy poniżej.

Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich
na 49. Krakowskim Festiwalu Filmowym
w Krakowie, dnia 30 maja 2009 r.

Forum SFP jednomyślnie apeluje do Marszałka Sejmu pana Bronisława Komorowskiego, Marszałka Senatu pana Bogdana Borusewicza i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Lecha Kaczyńskiego o niezwłoczne podjęcie kroków w celu odrzucenia sprawozdania KRRiTv za 2008 rok. Jest to najszybszy, najpewniejszy i zgodny z interesem społecznym sposób na zmianę katastrofalnej sytuacji w TVP S.A.

Apel zostanie wysłany do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do mediów.

Ewa Borguńska z KIPA zachęciła do składania podpisów pod innym pismem w tej sprawie umieszczonym na stronie www.audiowizualni.pl

Do sytuacji TVP S.A. i jej polityki wobec twórców i producentów nawiązywał referat Mirosława Dembińskiego o sytuacji producenta, który chce wyprodukować film w koprodukcji z TVP S.A. i być jej godnym partnerem. Podczas dyskusji, która wywiązała się po tym wystąpieniu, uczestnicy Forum przegłosowali (przy jednym wstrzymującym się głosie) wniosek, aby skierować do ustawodawcy apel o uwzględnieniu zasadniczej roli filmu animowanego i dokumentalnego w spełnianiu przez TVP misji nadawcy publicznego.

Forum jednogłośnie poparło także wniosek Macieja Drygasa do Zarządu Głównego SFP o powołanie kina filmów dokumentalnych i animowanych, którego zadaniem ma być rozpowszechnianie zanikających z ekranów telewizyjnych gatunków filmowych.

Program Forum zwieńczyły dwie prezentacje. Sekretarz Generalny KIPA Jacek Wilczyński przedstawił zebranym Monikę Głowacką z Łódź Film Commission, która przedstawiła założenia tej nowej filmowej inicjatywy i zachęciła do korzystania z programu pomocy producentom prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi. O Łódź Film Commission pisaliśmy tutaj.

Wioletta Sowa z Sekcji Filmu Animowanego SFP opowiedziała o reaktywacji polskiej sekcji ASIFA, międzynarodowej organizacji zrzeszającej animatorów z całego świata. Komunikat w tej sprawie wydamy w czerwcu br i opublikujemy na stronach SFP. Na razie informacje można znaleźć na stronie www.asifapoland.pl


żródło:www.stopklatka.pl

[KS / www.sfp.pl]

 

Od 2010 roku Filmowa Góra nominuje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego


Wspiera nas:


Współorganizatorzy FG:

Wyszukiwarka

Odwiedziny


Wczoraj : 391