FESTIWAL FILMOWY "KinoPozaKinem FILMOWA GÓRA 2011"


Publicystyka
Festiwal jest unikatową w skali naszego kraju imprezą poświęconą promocji szeroko pojętej publicystyki filmowej. Celem Festiwalu jest nie tylko pokazanie osiągnięć i trendów niezależnej twórczości filmowej, ale także doskonalenie nabytych już umiejętności poprzez zajęcia warsztatowe, spotkania, dyskusje. "Publicystyka" prezentuje filmy omawiające aktualne wydarzenia, problemy życia społecznego, zjawiska polityczne, gospodarcze i kulturalne.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych "Publicystyka" trwa trzy dni. Projekcje konkursowe prezentowane są przez dwa dni w blokach filmowych, z których każdy zakończony jest jawną oceną Jury składającego się corocznie z uznanych twórców, reżyserów, krytyków filmowych. W trzecim dniu, w trakcie uroczystej gali festiwalowej ogłaszany jest werdykt Jury, następuje wręczenie nagród oraz pokaz nagrodzonych filmów dla uczestników, gości oraz widzów.

Festiwal trwa nieprzerwanie od czternastu lat. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu organizatorów każda kolejna edycja wskazuje na wzrost rangi i zasięgu imprezy. Zwiększa się ilość autorów i widzów oraz ilość i jakość nadsyłanego materiału filmowego. Starania organizatorów zmierzają do rozszerzenia kręgu młodych animatorów sztuki filmowej oraz integracji europejskich środowisk twórczych. W roku 2004 patronat nad Festiwalem objęła Światowa Unia Filmu Niezależnego "UNICA".

Wokół "Publicystyki" organizatorzy tworzą szereg imprez towarzyszących włącznie z przeglądem kina off-owego, koncertami muzyki filmowej, spotkaniami z reżyserami i twórcami filmowymi, projekcjami filmów nagrodzonych dla szerokiej publiczności w kinie, szkołach, ośrodkach kultury. W tym roku planujemy m.in. zorganizowanie pokazu filmów dokumentalnych Macieja Drygasa połączonego ze spotkaniem z autorem, które będzie miało również charakter warsztatowy i edukacyjny. Prowadzimy też działalność warsztatową z zakresu filmu. Ich zadaniem jest zainteresowanie młodzieży sztuką filmową, przygotowanie jej do tworzenia własnych filmów, które mogą być później prezentowane podczas Festiwalu Filmowego "Publicystyka" oraz innych festiwali filmów niezależnych w Polsce. Na przełomie lat 2005/2006 zorganizowaliśmy konkurs na scenariusz "Nakręć się" a następnie wszystkich jego uczestników zaprosiliśmy na warsztaty poświęcone pisaniu scenariuszy. Kolejnym etapem były warsztaty filmowe prowadzone przez dokumentalistę Macieja Drygasa.

Prezentacje, warsztaty, dyskusje i konfrontacje wskazują drogę poszukiwań aktualnych problemów współczesnego życia społecznego, zastosowanie nowatorskich form pracy z kamerą oraz istotnych środków wyrazu w przekazie filmowym.

W Jury konkursu zasiadali m.in. Jerzy Trunkwalter, Andrzej Fidyk, Robert Gonera, Blanka Danilewicz, Filip Bajon, Maciej Pieprzyca, Maciej Drygas, Paweł Łoziński, Peter Glatzl, Paweł Woldan, Jean Claude Lejosne, Piotr Zawojski, prof. Franz Schlagier i wielu innych.

STRONA FESTIWALU
 

Od 2010 roku Filmowa Góra nominuje do Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego


Wspiera nas:


Współorganizatorzy FG:

Wyszukiwarka

Odwiedziny


Wczoraj : 183